تغییر آدرس

یکی از بیشترین تغییراتی که در طول فعالیت شرکت ها ثبت میشه اصلاح کد پستی یا اصطلاحا تغییر آدرس هست. آدرس شرکت ها در اساسنامه اونا و در بند 3 قید میشه پس یعنی زمان ثبت تغییر آدرس هر شرکت اصلاح ماده اساسنامه هم صورت میگیره. با توجه به تنظیم اساسنامه هر شرکت ، تغییر آدرس در جلسه هیئت مدیره و یا مجمع عمومی فوق العاده مطرح میشه و صورتجلسه ای تنظیم میشه که باید به امضا اعضای شرکت برسه و بعد از اون به اداره ثبت شرکت ها ارسال بشه.کارشناسی این تغییرات حدودا 15 روز زمان میبره و بعد از تایید اداره ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی ارسال میشه و در این زمان تغییر آدرس شما به صورت قانونی به ثبت میرسه. موسسه علی بابا به شما کمک میکنه که در کمترین زمان ممکن این تغییرات رو در شرکت خودتون انجام بدین.

تغییر آدرس

یکی از بیشترین تغییراتی که در طول فعالیت شرکت ها ثبت میشه اصلاح کد پستی یا اصطلاحا تغییر آدرس هست. آدرس شرکت ها در اساسنامه اونا و در بند 3 قید میشه پس یعنی زمان ثبت تغییر آدرس هر شرکت اصلاح ماده اساسنامه هم صورت میگیره. با توجه به تنظیم اساسنامه هر شرکت ، تغییر آدرس در جلسه هیئت مدیره و یا مجمع عمومی فوق العاده مطرح میشه و صورتجلسه ای تنظیم میشه که باید به امضا اعضای شرکت برسه و بعد از اون به اداره ثبت شرکت ها ارسال بشه.کارشناسی این تغییرات حدودا 15 روز زمان میبره و بعد از تایید اداره ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی ارسال میشه و در این زمان تغییر آدرس شما به صورت قانونی به ثبت میرسه. موسسه علی بابا به شما کمک میکنه که در کمترین زمان ممکن این تغییرات رو در شرکت خودتون انجام بدین.