آگهی دعوت

در رابطه با این مطلب باید بگوییم که همیشه شرکا در صلح و سازش نیستند و در مواقعی و در مورد بعضی از تصمیمات شرکت به اختلافاتی برمیخورند که باعث می شود تصمیم به رای گیری بگیرند.
برای کثال برای شرکتی که 4 نفر عضو هیئت مدیره دارد و برای تغییر حق امضا یک نفز از آنها راضی به انجام این کار نیست و یا اینکه در دسترس سایر شرکا نیست برای اینکه بتواند صورتجلسه را امضا کند.
در اینجور موارد هیئت مدیره باید از آگهی دعوت استفاده کنند.آگهی دعوت باید در روزنامه ی کثیرالانتشاری که در هنگام ثبت انتخاب کرده اند منتشر شود. اما همین آگهی دعوت هم یک حد نصابی دارد که تا آن شرایط نباشد انتشار آگهی دعوت قابل انجام نیست و بیهوده است.
حد نصاب ها برای تغییرات
حدنصاب لازم برای مجامع عمومی فوق العاده در شرکت های مسئولیت محدود 75% و اکثریت عددی سهامداران است و در مجامع عمومی عادی 51% و اکثریت عددی است.
همانطور که قبلا گفتیم وظایف مجامع در شرکت و تغییرات شرکت بدین صورت است :
مجمع فوق العاده : هرگونه تغییرات در اساسنامه
مجمع عادی یا عادی بطور فوق العاده : تمدید یا انتخاب مدیران ، تمدید یا انتخاب بازرسین ، روزنامه علاوه بر این تصویب صورت های مالی و ترازنامه
حد نصاب ها جهت تشکیل این دو مجمع 51% است چه برای عادی چه برای فوق العاده و علاوه بر آن وجود 3 نفر از سهامداران نیز باید رعایت شود.
با مشاوره ی رایگان از متخصصین و کارشناسان زبده موسسه حقوقی علی بابا در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه میتوانید تغییرات شرکت خود را به انجام برسانید.

آگهی دعوت

در رابطه با این مطلب باید بگوییم که همیشه شرکا در صلح و سازش نیستند و در مواقعی و در مورد بعضی از تصمیمات شرکت به اختلافاتی برمیخورند که باعث می شود تصمیم به رای گیری بگیرند.

برای کثال برای شرکتی که 4 نفر عضو هیئت مدیره دارد و برای تغییر حق امضا یک نفز از آنها راضی به انجام این کار نیست و یا اینکه در دسترس سایر شرکا نیست برای اینکه بتواند صورتجلسه را امضا کند.

در اینجور موارد هیئت مدیره باید از آگهی دعوت استفاده کنند.آگهی دعوت باید در روزنامه ی کثیرالانتشاری که در هنگام ثبت انتخاب کرده اند منتشر شود. اما همین آگهی دعوت هم یک حد نصابی دارد که تا آن شرایط نباشد انتشار آگهی دعوت قابل انجام نیست و بیهوده است.

حد نصاب ها برای تغییرات

حدنصاب لازم برای مجامع عمومی فوق العاده در شرکت های مسئولیت محدود 75% و اکثریت عددی سهامداران است و در مجامع عمومی عادی 51% و اکثریت عددی است.

همانطور که قبلا گفتیم وظایف مجامع در شرکت و تغییرات شرکت بدین صورت است :

مجمع فوق العاده : هرگونه تغییرات در اساسنامه

مجمع عادی یا عادی بطور فوق العاده : تمدید یا انتخاب مدیران ، تمدید یا انتخاب بازرسین ، روزنامه علاوه بر این تصویب صورت های مالی و ترازنامه

حد نصاب ها جهت تشکیل این دو مجمع 51% است چه برای عادی چه برای فوق العاده و علاوه بر آن وجود 3 نفر از سهامداران نیز باید رعایت شود.

با مشاوره ی رایگان از متخصصین و کارشناسان زبده موسسه حقوقی علی بابا در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه میتوانید تغییرات شرکت خود را به انجام برسانید.