ثبت برند یا علامت تجاری

صاحبان مشاغل و کسب و کارها علی الخصوص تولید کنندگان همواره برای محصولات خود ، نامی را انتخاب می کنند که پس از شناخته شدن توسط بازار هدف (مشتریان ) ، با آن نام شناخته و مطرح می شود.
اولین اقدام برای شروع فعالیت اقتصادی ، چه به صورت تجاری باشد ، چه تولیدی و چه خدماتی ، انتخاب یک نام تجاری و ثبت علامت تجاری مختص به خود می باشد . این نام تجاری میتواند کالاها و محصولات و یاخدمات شما را از سایر رقبا متمایز کند و مشتریانتان شما را از آن به بعد به آن نام میشناسند .
در واقع هر شخص و یا هر شرکتی که علامت تجاری خود را به ثبت میرساند ، در حقیقت کالاها ، خدمات و یا محصولات خود را از سایر محصولات مشابه بازار متمایز می کند. تمایزی که نمایانگر خصوصیات و ویژگی های مخصوص به آن محصول می باشد و به هنگام دیدن یا شنیدن نام آن علامت تجاری می تواند یاد آور آن محصول باشد.
بنابراین ثبت برند تنها داشتن یک نام و علامت تجاری نیست بلکه معیاری برای شناساندن شما در بازارهای ملی و جهانی است.

ثبت برند یا علامت تجاری

صاحبان مشاغل و کسب و کارها علی الخصوص تولید کنندگان همواره برای محصولات خود ، نامی را انتخاب می کنند که پس از شناخته شدن توسط بازار هدف (مشتریان ) ، با آن نام شناخته و مطرح می شود.
اولین اقدام برای شروع فعالیت اقتصادی ، چه به صورت تجاری باشد ، چه تولیدی و چه خدماتی ، انتخاب یک نام تجاری و ثبت علامت تجاری مختص به خود می باشد . این نام تجاری میتواند کالاها و محصولات و یاخدمات شما را از سایر رقبا متمایز کند و مشتریانتان شما را از آن به بعد به آن نام میشناسند .
در واقع هر شخص و یا هر شرکتی که علامت تجاری خود را به ثبت میرساند ، در حقیقت کالاها ، خدمات و یا محصولات خود را از سایر محصولات مشابه بازار متمایز می کند. تمایزی که نمایانگر خصوصیات و ویژگی های مخصوص به آن محصول می باشد و به هنگام دیدن یا شنیدن نام آن علامت تجاری می تواند یاد آور آن محصول باشد.
بنابراین ثبت برند تنها داشتن یک نام و علامت تجاری نیست بلکه معیاری برای شناساندن شما در بازارهای ملی و جهانی است.