تمدید بازرسین

همونطور که میدونید بازرسین از ارکان اصلی شرکت های سهامی خاص هستند . وظیفه ی اصلی بازرسین نظارت بر کار و تصمیمات مدیران و اعضا شرکت هست. مدت تصدی بازرسین هر شرکت سهامی خاص یک سال مالی هست یعنی اگر سال مالی یک شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند همان سال باشد ، مدت تصدی بازرسین نیز همان پایان اسفند خاتمه می یابد. بهتره بدونید طبق قانون در صورتی که تمدید بازرسین برای شرکت انجام نشه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به 2 تا 6 ماه حبس محکوم میشن. موسسه علی بابا به شما کمک میکنه که در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به حضور شما تمدید بازرسین شرکت خودتون رو انجام بدید.

تمدید بازرسین

همونطور که میدونید بازرسین از ارکان اصلی شرکت های سهامی خاص هستند . وظیفه ی اصلی بازرسین نظارت بر کار و تصمیمات مدیران و اعضا شرکت هست. مدت تصدی بازرسین هر شرکت سهامی خاص یک سال مالی هست یعنی اگر سال مالی یک شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند همان سال باشد ، مدت تصدی بازرسین نیز همان پایان اسفند خاتمه می یابد. بهتره بدونید طبق قانون در صورتی که تمدید بازرسین برای شرکت انجام نشه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به 2 تا 6 ماه حبس محکوم میشن. موسسه علی بابا به شما کمک میکنه که در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به حضور شما تمدید بازرسین شرکت خودتون رو انجام بدید.