ثبت طرح صنعتی

در تعریف کلی و به زبان حقوقی ، هر گونه شکل سه بعدی با خطوط و یا هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها ، رنگها و یا بدون آن به گونه‌ای که شکل و یا ترکیب یک محصول از صنایع دستی و یا فرآورده صنعتی را تغییر دهد، طرح صنعتی نامیده می‌شود.

در زبان معمول، طرح صنعتی معمولا به شکل ظاهری و کلی یک کالا اشاره دارد اما در زبان حقوق مالکیت فکری ، طرح صنعتی خصوصیات مربوط به ساختارو یا شکل ، یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی هست که در کالای پایان یافته ایجاد جذابیت و چشم نوازی کند.
پس به طور کلی ، طرح صنعتی متشکل است از :
1) خصوصیات ظاهری و ویژگی های سه بعدی مثل شکل یک کالا
2) خصوصیات ظاهری و ویژگی های دو بعدی مثل خطوط یا رنگ های به کار رفته و یا تزئینات در یک کالا
3) ترکیبی از موارد بالا
مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.
موسسه حقوقی علی بابا به شما کمک میکنه که در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به حضور شما و فقط با ارسال عکس از تمام جهات محصول و نیز مدارک هویتی در نرم افزارهای اجتماعی مثل واتساپ یا تلگرام کار ثبت طرح صنعتیتون رو از 0 تا 100 انجام بدید.

ثبت طرح صنعتی

در تعریف کلی و به زبان حقوقی ، هر گونه شکل سه بعدی با خطوط و یا هر گونه ترکیب خطوط یا رنگها ، رنگها و یا بدون آن به گونه‌ای که شکل و یا ترکیب یک محصول از صنایع دستی و یا فرآورده صنعتی را تغییر دهد، طرح صنعتی نامیده می‌شود.

در زبان معمول، طرح صنعتی معمولا به شکل ظاهری و کلی یک کالا اشاره دارد اما در زبان حقوق مالکیت فکری ، طرح صنعتی خصوصیات مربوط به ساختارو یا شکل ، یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی هست که در کالای پایان یافته ایجاد جذابیت و چشم نوازی کند.
پس به طور کلی ، طرح صنعتی متشکل است از :
1) خصوصیات ظاهری و ویژگی های سه بعدی مثل شکل یک کالا
2) خصوصیات ظاهری و ویژگی های دو بعدی مثل خطوط یا رنگ های به کار رفته و یا تزئینات در یک کالا
3) ترکیبی از موارد بالا
مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.
موسسه حقوقی علی بابا به شما کمک میکنه که در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به حضور شما و فقط با ارسال عکس از تمام جهات محصول و نیز مدارک هویتی در نرم افزارهای اجتماعی مثل واتساپ یا تلگرام کار ثبت طرح صنعتیتون رو از 0 تا 100 انجام بدید.