ثبت تغییرات شرکت

در بیشتر مواقع این احتمال وجود دارد که اعضای شرکت و یا سهامداران تصمیم بگیرند که تغییراتی در شرکت اعمال کنند که این تغییرات شرکت باید حتما در قالب صورتجلسات تغییرات به مرجع ثبت شرکتها اعلام و بطور رسمی و قانونی بررسی و تایید شود و در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.
یعنی معمولا شرکتها پس از اینکه به ثبت رسیدند و فعالیت خودشون رو شروع کردند و یا در ادامه ی گسترش و افزایش تخصص افراد ، نیاز می بینند تغییراتی دربرخی موارد مثل موضوع فعالیت شرکت ، عنوان شرکت ، نام شرکت و در برخی موارد تغییراتی در اعضای هییت مدیره ، سمت ها ، مدیر عامل و یا محل دفتر مرکزی شرکت ایجاد کنند. همچنین ممکن است اعضای شرکت پس از مدتی بنا به دلایل متعدد و خاصی تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.
کلیه ی این موارد شامل تغییرات میشوند که حتما باید در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسند تا مجهه قانونی و رسمی پیدا کنند.
انجام هریک از این تغییرات بدون اینکه در اداره ثبت و روزنامه به ثبت برسند ، وجاهت قانونی ندارند.
در صورتی که صورتجلسه تغییرات شرکت تنظیم شده باشد و به امضای کلیه ی اعضا و حتی سهامداران نیز رسیده باشد ولی هنوز در سامانه وارد نشده و در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد، مورد قبول ارگان ها ، بانک ها و سازمان ها و … نخواهد بود.
مثلا اگر اعضا هیئت مدیره طی یک صورتجلسه تغییر کرده اما ثبت نشده باشد کماکان هیئت مدیره قبلی مسئولیت دارند.
براب هر یک از این تصمیمات صورتجلسات مختلفی وجود دارد که با توجه نوع تغییرات مد نظر میتوانیم از صورتجلسات ( مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، مجموع عمومی فوق العاده یا صورتجلسه هیئت مدیره ) استفاده کنیم.
موسسه حقوقی علی بابا با بهره گیری از وکلا و کارشناسان مجرب در این زمینه در اسرع وقت و با دریافت کمترین هزینه بدون نیاز به حضور شما این کار را برای شما انجام میدهد.

ثبت تغییرات شرکت

در بیشتر مواقع این احتمال وجود دارد که اعضای شرکت و یا سهامداران تصمیم بگیرند که تغییراتی در شرکت اعمال کنند که این تغییرات شرکت باید حتما در قالب صورتجلسات تغییرات به مرجع ثبت شرکتها اعلام و بطور رسمی و قانونی بررسی و تایید شود و در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.
یعنی معمولا شرکتها پس از اینکه به ثبت رسیدند و فعالیت خودشون رو شروع کردند و یا در ادامه ی گسترش و افزایش تخصص افراد ، نیاز می بینند تغییراتی دربرخی موارد مثل موضوع فعالیت شرکت ، عنوان شرکت ، نام شرکت و در برخی موارد تغییراتی در اعضای هییت مدیره ، سمت ها ، مدیر عامل و یا محل دفتر مرکزی شرکت ایجاد کنند. همچنین ممکن است اعضای شرکت پس از مدتی بنا به دلایل متعدد و خاصی تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.
کلیه ی این موارد شامل تغییرات میشوند که حتما باید در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسند تا مجهه قانونی و رسمی پیدا کنند.
انجام هریک از این تغییرات بدون اینکه در اداره ثبت و روزنامه به ثبت برسند ، وجاهت قانونی ندارند.
در صورتی که صورتجلسه تغییرات شرکت تنظیم شده باشد و به امضای کلیه ی اعضا و حتی سهامداران نیز رسیده باشد ولی هنوز در سامانه وارد نشده و در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد، مورد قبول ارگان ها ، بانک ها و سازمان ها و … نخواهد بود.
مثلا اگر اعضا هیئت مدیره طی یک صورتجلسه تغییر کرده اما ثبت نشده باشد کماکان هیئت مدیره قبلی مسئولیت دارند.
براب هر یک از این تصمیمات صورتجلسات مختلفی وجود دارد که با توجه نوع تغییرات مد نظر میتوانیم از صورتجلسات ( مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، مجموع عمومی فوق العاده یا صورتجلسه هیئت مدیره ) استفاده کنیم.
موسسه حقوقی علی بابا با بهره گیری از وکلا و کارشناسان مجرب در این زمینه در اسرع وقت و با دریافت کمترین هزینه بدون نیاز به حضور شما این کار را برای شما انجام میدهد.