پلمپ دفاتر

دوست عزیز زمانی که تصمیم میگیرید فعالیت تجاری خودتون رو شروع کنید یعنی اینکه یا شرکتی ثبت میکنید که از طریق شرکت فعالیت داشته باشید و یا اینکه به تنهایی کسب و کاری رو راه اندازی میکنید برای هر سال مالی خود ملزم به دریافت دفاتر پلمپ هستید. شما تمام هزینه های خودتون رو توی این دفاتر ثبت میکنید و زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اونا رو به اداره دارایی تحویل میدین.در صورتی هم که شما هیچ فعالیتی نداشته باشید این دفاتر رو سفید ارسال میکنید. . این دفاتر شامل دفتر کل و دفتر روزنامه هست که میتونید از 50 تا 150 برگ اون رو تهیه کنید. موسسه علی بابا به شما کمک میکنه که توی کمترین زمان ممکن دفاتر پلمپ خودتون رو اخذ کنید.

پلمپ دفاتر

دوست عزیز زمانی که تصمیم میگیرید فعالیت تجاری خودتون رو شروع کنید یعنی اینکه یا شرکتی ثبت میکنید که از طریق شرکت فعالیت داشته باشید و یا اینکه به تنهایی کسب و کاری رو راه اندازی میکنید برای هر سال مالی خود ملزم به دریافت دفاتر پلمپ هستید. شما تمام هزینه های خودتون رو توی این دفاتر ثبت میکنید و زمان تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اونا رو به اداره دارایی تحویل میدین.در صورتی هم که شما هیچ فعالیتی نداشته باشید این دفاتر رو سفید ارسال میکنید. . این دفاتر شامل دفتر کل و دفتر روزنامه هست که میتونید از 50 تا 150 برگ اون رو تهیه کنید. موسسه علی بابا به شما کمک میکنه که توی کمترین زمان ممکن دفاتر پلمپ خودتون رو اخذ کنید.